Selahattin Esim

Selahattin Esim

01/29/2013
by Selahattin Esim
0 yorumlar

Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi

Anayasa Hukuku ve Yüksek Yargı Üzerine yaptığım araştırmada elde ettiğim birkaç önemli bilgiyi sizlerle paylaşmak isterim. Avrupa’da birçok ülkenin Anayasasında vatandaşların temel hak ve hürriyetleri öncelikli olarak belirtilir ve ondan sonra millet kavramı üzerinde durulur. Örneğin Fransa, yönetimde yarı-başkanlık sisteminin … Continue reading