Selahattin Esim

Selahattin Esim

10/03/2014
by Selahattin Esim
0 comments

Ortak Payda Yükselen Değer Türkiye’dir

Son dönemde olan olayları her vatandaş gibi üzüntüyle izliyorum. Her zaman söylediğim gibi ülkemizde sosyal araştırmalar teşvik edilmiyor. Think thank dediğimiz bir elin parmaklarını geçmeyen düşünce kuruluşları kısıtlı bütçeleri ile sadece siyaset üzerine fikir üretip ülkede oluşan büyük değişimler hakkında … Continue reading

26/03/2013
by Selahattin Esim
0 comments

Türk Think Tank Kuruluşları ,Türkiye 2023 Vizyonu ve Katip Çelebi arasındaki bağlantı

Türkiye’nin önüne gelmiş bulunan tarihin sürüklediği liderlik fırsatının yeterince algılandığını zannetmiyorum.  Bu fırsatın önümüzde olduğunu, bundan rahatsız olan  birçok ülke tarafından  yapılan karşı çalışmalardan ve geliştirilen stratejilerden anlamak mümkündür. Sayın Başbakanımızın yapmış olduğu Afrika gezisinin hemen akabinde Fransa’nın Mali’de müslümanlara … Continue reading

29/01/2013
by Selahattin Esim
0 comments

Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi

Anayasa Hukuku ve Yüksek Yargı Üzerine yaptığım araştırmada elde ettiğim birkaç önemli bilgiyi sizlerle paylaşmak isterim. Avrupa’da birçok ülkenin Anayasasında vatandaşların temel hak ve hürriyetleri öncelikli olarak belirtilir ve ondan sonra millet kavramı üzerinde durulur. Örneğin Fransa, yönetimde yarı-başkanlık sisteminin … Continue reading

23/01/2013
by Selahattin Esim
0 comments

Prof.Dr. Nevzat Yalçıntaş Hocamız ve ” Türkiye’yi Yükselten Yıllar” kitabı

Saygıdeğer Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş Hocamızın yeni yayınlanmış olan “Türkiye’yi Yükselten Yıllar” kitabını değerli Kardeşim Mehmet Yalçıntaş bana hediye edince hemen okumaya koyuldum. Sayın Hocamızın bir bibliyografisi gibi çocukluk yıllarından başlayıp bugüne kadar gelen anılarını, ülke sorunları hakkında teşhislerini ve … Continue reading