Selahattin Esim

Selahattin Esim

29/01/2013
by Selahattin Esim
0 comments

Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi

Anayasa Hukuku ve Yüksek Yargı Üzerine yaptığım araştırmada elde ettiğim birkaç önemli bilgiyi sizlerle paylaşmak isterim. Avrupa’da birçok ülkenin Anayasasında vatandaşların temel hak ve hürriyetleri öncelikli olarak belirtilir ve ondan sonra millet kavramı üzerinde durulur. Örneğin Fransa, yönetimde yarı-başkanlık sisteminin … Continue reading

23/01/2013
by Selahattin Esim
0 comments

Prof.Dr. Nevzat Yalçıntaş Hocamız ve ” Türkiye’yi Yükselten Yıllar” kitabı

Saygıdeğer Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş Hocamızın yeni yayınlanmış olan “Türkiye’yi Yükselten Yıllar” kitabını değerli Kardeşim Mehmet Yalçıntaş bana hediye edince hemen okumaya koyuldum. Sayın Hocamızın bir bibliyografisi gibi çocukluk yıllarından başlayıp bugüne kadar gelen anılarını, ülke sorunları hakkında teşhislerini ve … Continue reading