Selahattin Esim

Selahattin Esim

Yazılım ve Bilişim Vizyonu 2023

| 1 Comment

Ülkemizin sahip olduğu kaynaklara baktığımızda, Türkiye’nin ciddi ve ısrarlı politikalar izlemesi halinde 2023 yılına kadar yazılım alanında 50 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmamızın mümkün olduğunu düşünüyorum. Söz konusu hedefin nasıl gerçekleşebileceği hakkında konuyu biraz açıp bu iddialı hedefi neye dayandırdığımızı açıklamamız gerekiyor.

2023 yılında ulaşılması düşünülen 500 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalayabilmemiz için bilişim hizmetleri ve yazılım sektörünün önünde her yıl Türkiye’nin büyüme oranından daha yüksek bir oranda büyüme potansiyeli mevcuttur. Girişimcilerin, diğer sektörlerden daha düşük yatırım sermayeleri ile kısa sürede katma değeri çok yüksek yazılım ürünleri üretmesi mümkündür.

Üniversitelerin, iş dünyasının, STK’ların ve bu konu ile ilgili bürokratların konuya sağlıklı ve somut çözümlerle yaklaşma iradesi sergilemesi halinde, Türkiye bu hedefleri gerçekleştirebilecek bir potansiyele sahiptir. Biz şunu iddia ediyoruz: Türk yazılım sektörünün önündeki engel küresel rekabet ve diğer ülkeler değil, bizatihi Türkiye’nin kendisidir. Bilişim hizmetlerinin bir türlü hak ettiği değeri göremediği ve sadece fiyat bazlı rekabetin iç piyasayı olumsuz etkilediğini düşünürsek tek çıkış yolu bilişim sektörüne yeni açılımlar getirmekten geçmektedir.

Yeni hükümet döneminde Sayın Başbakanımızın Bilim ve Teknoloji Bakanlığı kurulacağından bahsetmesi söylemlerimizin ve vermiş olduğumuz raporların Siyasiler tarafından ciddiye alındığının bir göstergesidir.

Ülkemizde Bakanlıklar arasında Bilişim Yatırımlarını koordine edecek bir mekanizma bulunmadığı için mükerrer yatırımlar, veri tabanları,donanım yatırımları yapılmakta ve özel bir ihtisas gerektiren bu zor süreçleri yönetmek içinde bir o kadar insan kaynakları devreye sokulmaktadır. Bilişim projelerinin süratle özel sektöre devri sektörün kendini geliştirmesi için önemli bir yatırım kaynağı olacaktır.

Ülkemizin dinamik STK’larından olan MÜSİAD’ın hazırlamış olduğu Hizmet Sektörü 2023 İhracat Hedefleri raporunda Yazılım ve Bilişim Sektörünün 2023 Vizyonu hakkındaki yazımı aşağıdaki linke tıklayarak okuyabilirsiniz…
devamı

Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’te ülkemizin olması gereken yer ve hedeflerle ilgili kamu üst bürokrasisine, STK’lara ve kamuoyuna yönelik Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL’ün himayelerinde gerçekleştirilmekte olan çok boyutlu stratejik TSV 2023 projesi web sayfasında yazım yayınlanmış olup aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://www.tasam.org/pdf/musiad_2023.pdf

One Comment

  1. Sektörümüz açısından son derece önemli bir paylaşım olarak görüyorum. Bu değerli paylaşımınız için öncelikle teşekkür ederim.

    Bunlar sadece, reel ekonomiye, hedeflerine hizmet edecek etki yaratma potansiyeli olan alanlara yönelmekle mümkün. Sektörümüzün hedefi, istihdam, ihracat, entellektüel sermaye birikimi olmalı. Tren ise kesinlikle kaçmış değil.

    Türkiye’nin kalabalık nüfusu ve ileri teknoloji telekomünikasyon hizmetlerine yönelik talebinin, bilgi ve iletişim teknolojilerine yapılan toplam harcamayı 2009 yılındaki 6,1 milyar ABD doları seviyesinden 2013 yılında 9,1 milyar ABD dolarına yükseltmesi beklenmektedir. Öte yandan, mobil iletişim teknolojilerinin penetrasyon oranlarının da artması öngörülmektedir.

    Kişi başına istihdam yaratma maliyeti en düşük bilişim alanında yer alıyor. Üretim ve hizmet alanında bu 100 bin $ seviyelerinde iken bilişim alanında 7-8 bin $ seviyelerinde. Daha az yatırımla daha fazla geri dönüş elde etmek sadece bilişim sektöründe mümkün. Dolayısıyla Türkiye’nin bu alana öncelik vermesi şarttır. 2023’e doğru Türkiye Bilişim sektörü açısından hareketli ve yoğun bir tempo içerisinde geçecektir. Özellikle içerisinde bulunduğumuz stratejik bölgesel statümüzün ve etkili insan kaynağımızın katkısı tartışılmaz olacak.

    Bu güçlü vizyon ve hedeflerimiz doğrultusunda sektörün tüm kesimleri olarak daha çok çalışıp, sektörümüze global anlamda bir katma değer yaratacağımıza inanıyorum.

Bir Cevap Yazın

Required fields are marked *.