Selahattin Esim

Selahattin Esim

Yazılım ,Bilişim ve Telekomunikasyon Sektörünün 2023 İhracat Hedefi 15 Milyar Dolar

| 0 yorumlar

Yazılım Bilişim ve Telekomünikasyon sektörleri 2023 yılı için ortalama 15 Milyar Dolar ihracat hedefi koydu.

 Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) olarak, Hizmet Sektörlerinin 2023 yılı 150 milyar dolar ihracat hedefi doğrultusunda “2023 Ulusal Hizmet İhracatı Strateji Belgesi” ni oluşturuyoruz.  Hizmet İhracatının en katma değerli unsurlarından olan Yazılım ihracatına TET Olarak “Smart Cluster” adında yeni bir yaklaşım getirdiğimiz, bilişim sektörünün geleceği için 28 Nisan 2016 tarihinde Bilişim, Yazılım ve Telekomünikasyon Hizmetleri İhracat Stratejisi Çalıştayı’nı gerçekleştirerek 2023 yılı için sektör tarafından ihracat hedefi  ortalama 15 Milyar Dolar olarak belirlendi.

 _UKI4532 (Medium)

 

Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen 2023 Hizmet İhracatı Stratejisi Projesi kapsamında Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği organizasyonuyla 2023 Ulusal Hizmet İhracatı Strateji Belgesi oluşturulması amacıyla sektör paydaşlarının katıldığı bir dizi çalıştay gerçekleştiriyoruz. 23 Mart 2016 tarihinde Kültürel Hizmetler sektörü ile başlayan çalıştaylar dizisi 14 Nisan 2016 tarihinde yapılan Eğitim Hizmetleri sektörü ile devam etti. 28 Nisan 2016 tarihinde Çalıştayların üçüncüsü olan Bilişim, Yazılım ve Telekomünikasyon Hizmetleri İhracat Stratejisi Çalıştayını  gerçekleştirdik. Tüm sektör temsilcilerinin hazır bulunduğu, sektörün ihracat konusundaki sıkıntıları, çözümleri ve hedeflerinin tartışılıp ortaya konduğu çalışma sonucunda bir rapor oluşturulacak. Tüm çalıştaylar tamamlandığında ise 2023 Ulusal Hizmet İhracatı Strateji Belgesi hazırlanacak.

_UKI4579 (Medium)

 

93 Yıllık tarihimizde bir ilk olarak Yazılım ,Bilişim ve Telekomünikasyon sektörünün katma değer üretme kapasitesi devletimiz tarafından ve özellikle Ekonomi Bakanlığımız tarafından yakından takip ediliyor ve geleceğe yönelik stratejiler belirlenmek üzere bu çalışmalar yapılıyor. Bu çalıştayda Ekonomi Bakanlığımızı temsilen konuşan Daire Başkanı Sayın Halis Kaya , öne sürülen fikirlerin Ekonomi Bakanlığımızın değerli bürokratları tarafından oluşacak nihai strateji raporunun devletin tüm birimleri nezdinde sektörün ihracatının artması için referans olarak kullanılacağını açıkça ifade ettiler.

Çalıştayın Moderatörlüğünü Yapan Sayın Baransel Atçı ve Executive Partners ekibiyle çalıştaydan çok önce başlattığımız bir dizi çalışmalar sonucunda çok başarılı geçen, sektörün fikrinin ve önerilerinin sorulduğu, yeni kavramların ortaya atıldığı bir strateji çalışmasını arkada bıraktık. Bu çalıştayın sonuçlarının sektörün önünü açacağını düşünüyorum.

_UKI4572 (Medium)

 

_UKI4789 (Medium)

 

Sizlerle bu vesile ile sunumumda öne sürdüğümüz değerli TETSOFT ekibimizle geliştirdiğimiz bazı yeni fikirleri, yeni kavramları ve yeni projeleri paylaşmak istiyorum.

TET’ten yazılım ihracatına yeni araç: “Smart Cluster”

 TET Yönetim Kurulu Üyesi ve TET Yazılım-Bilişim İhracat Komisyonu Başkanı olarak gerçekleştirdiğim sunumda, Ekonomi Bakanlığı’nın UR-GE teşvikleri kapsamında Yazılım Yurtdışı Pazarlama Takımı (Tetsoft) Projesi ile 3 yıllık çalışmasını 2015 sonunda son derece başarılı bir şekilde tamamlandığımızı ve TET’in kümelenme çalışmalarını bir adım öteye taşımak amacıyla değerli ekibimizle birlikte “Smart Cluster” yaklaşımını geliştirdiğimizi belirttik.

Yazılım sektörüne “Bilişim Müteahhitleri”, “Birlikte Rekabet (coopetition)”  gibi birçok yenilikçi ve dinamik kavramlar getiren “Smart Cluster” projemizin temel amacı, dünya çapında büyük projelere talip olacak bir küme oluşturmak.

Türkiye’nin uluslararası alanda rekabette güçlenmesi için Bilişim Müteahhidi olan ‘Entegratör’ firmalara ihtiyacı olduğunu biliyoruz ve yeni geliştirilen “Smart Cluster” projesi ile Bilişim Müteahhitlerinin önü açmaya çalışıyoruz. Kümelenme metodu rekabet üzerine kurulu olsa da rekabet ederken projelerde birlikte çalışma yeteneğinin de geliştirilmesi gerekiyor. Sektördeki etkin firmalar, “Smart Cluster” altında toplanarak yurt dışında büyük projelere talip olabilecekler.

Smart Cluster projesinin ilk adımı Akıllı Şehirler

 Smart Cluster projesinin ilk adımı Akıllı Şehir konsepti. Dünyada hızla yayılan Smart Cities, şehirde yaşayanların günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı ve verilen hizmet kalitesini artırarak maliyetlerini azaltmayı amaçlıyor. Bunun için ulaştırma ağları, alt yapı hizmetleri, enerji ağları gibi bileşenlerin bilgi-işlem teknolojilerinin yoğun olarak kullanımıyla entegrasyonu hedefleniyor.

 

Yazılım ve Bilişim Select USA’da Türkiye’den yatırım yapan ikinci sektör olarak belirlendi

TETSOFT olarak Almanya ve ABD’ye yaptığımız heyetler Ekonomi Bakanlığı tarafından en iyi örnek uygulama seçildi. Bu heyetlerde alınan sonuçlar teknolojik olarak girilmesi en zor olan pazarlara nasıl açıldığımızın doğru bir strateji olduğunu teyit eder mahiyette. Bu heyetlerde dile getirdiğimiz stratejinin üç ayağı vardı:

 • Üçüncü ülkelerde işbirliği
 • Bizim bu ülkelerde yatırım yapabileceğimiz
 • Genç nüfusumuza dayalı İnovasyon alanında yapacağımız işbirlikleri

Geçen sene düzenlediğimiz ABD Yazılım heyetinde vurguladığımız gibi Türk Yazılım sektörü artık yurt dışına yatırım yapacak güçte. Select USA tarafından yayınlanan raporda Türkiye’den ABD’ye en çok yatırım yapan sektörler içerisinde Yazılım ve Bilişimin 2. sırada yer alması bu strateji söylemimizin ayaklarından birisinin altını doldurduğumuzu teyit eder mahiyette.  TETSOFT ABD heyetinden 4 firmanın bir sene içerisinde ABD’de ofis açması bizim için gurur ve umut verici bir olay.

Select_USA_FDI_Turkey

Bilişim eşiğinde Eğitim

Bilgisayar Mühendisliği kariyer planlamasının ilkokul ve lise düzeyinde planlanmasını yaklaşık bir yıl önce Bilim ve Sanayi Bakanımız Sayın Fikri Işık Birliğimizi ziyaret ettiğinde gündeme getirmiştik. İlkokulda yazılım kodlama derslerinin müfredata dahil edilerek ufak yaşlarda bilim ve matematiğe olan ilginin arttırılması sağlanmalıdır.  Fen,Matematik ve Okuma alanında OECD sınıflandırmasına göre en üst düzey performansı sergileyen öğrencilerin %12 olan oranının yükseltilmesi ancak bu şekilde mümkün olacaktır.

PISA seviye belirleme sınavlarında çok iyi performans gösteren İrlanda,Estonya gibi ülkelerde öğretmenlerin öğrencilere fen, matematik ve okumayı nasıl sevdirebileceği ve motivasyonunu arttıracağı yönünde eğitim verilmiş olması başarıda eğitimcilerin ne kadar önemli olduğunun bir  göstergesidir. Hocaların dersleri çocuklara sevdirmesi ve bunu nasıl yapacakları sistematik bir strateji olarak uygulamaya koyulmalıdır.

Türkiye’nin İnovasyon ve ARGE Eko sistemi

Türkiye’deki İnovasyon ve ARGE Eko sistemi dünya çapında fikirlerin çıkmasına ne yazık ki şu anda çok müsait değil. Her ne kadar ARGE konusunda devletimiz gerekli teşvikleri vermek için büyük çaba gösterse de eko sistemin buna uygun olduğu tartışılabilir bir konu. Ülkemizde girişimcilerin fikirlerini denerken başarısız olmalarını tolere edecek bir yapıya kavuşmamız gerekiyor. İnovasyon aslında hata yaparak,deneyerek mükemmel sonuca ulaşma süreci.Bir kez başarısız olan girişimci belki ikinci veya üçüncü denemesinde doğru fikirlere ulaşma şansına sahip olmalı. Bunun içinde kati teminata dayalı olmayan projeye yatırım yapma araçlarının çoğalması gerekiyor.

Türkiye eğer 2023’de dünyanın 10. Ekonomisi olmayı hedefliyor ise aşağıdaki AR-GE ve İnovasyon ile ilgili göstergelerin iyi takip edilmesi ve aynı oranda hızla gelişmesinin sağlanması gerekmektedir.

 • Türkiye’nin Uluslararası Inovasyon Indeksi
 • ARGE harcamalarının GSMY’ya oranı,
 • Çalışan nüfüs içinde Araştırmacı oranı,
 • Nüfus başına bilimsel yayın sayısı,
 • Nüfus başına patent sayısı.

Örnek vermem gerekirse Hollanda inovasyon konusunda bir başarı sağladıysa 20 yıllık bir çalışma ile bu seviyeye geldi ve birçok kez hatalar yaparak mükemmel bir eko sisteme sahip oldular. Biz TET olarak dünyanın en prestijli inovasyon merkezlerinden olan Boston’daki Cambridge Innovation Center ile yakın temastayız. CIC dünyada 50 merkezde aynı eko sistemi kurmak için bir çalışma yapıyor ve Hollanda’da ilk yurt dışı merkezlerini açtılar. CIC’nin yatırım yapacağı şehirler vizyonuna İstanbul’u sokmayı başarabildik. Üçüncü havalimanı ile birlikte yakın bir gelecekte İstanbul’un THY’nin uçuş noktalarının bir kesişme noktası olması yakın gelecekte İstanbul’u bu coğrafyanın iş ve finans merkezi haline getirecektir. CIC 8 milyar dolar yatırım çekme kapasitesine sahip olan bir ekosistem ve bu merkezin İstanbul’da iki ülke arasında muhteşem bir sinerji oluşturacağını düşünüyorum.

İstanbul’u geleceğin ticaret merkezi yapacak avantajlar:

 • Hem doğu – batı hem kuzey – güney doğrultusunda doğal köprü > ana piyasalara verimli ve maliyet-etkin çıkış kapısı
 • Nitelikli ve genç nüfus
 • Avrupa, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki 1.5 Milyar müşteriye kolay erişim
 • Yıllık 150 milyon yolcu kapasiteli 3. Havalimanı
 • Karayolu – demiryolu bağlantılı en uzun köprü (Kazakistan-Bakü-Tiflis-Kars-Erzincan bağlantılı kargo taşımacılığı)
 • Avrupa’da Doğu ve Batı’yı birbirine bağlayan önemli bir enerji terminali
 • Toplamda 25 Trilyon Dolar GSMH üreten çok sayıda piyasaya kolay erişim
 • 3 saatlik ve 5 saatlik uçuş alanı kapsamında ulaşılabilen yakın coğrafya

Picture1

 

Bu çalıştayın organizasyonunda bir kez daha yüreğini ortaya koyan TET Profesyonelleri olarak ekibimize, bize destek veren değerli başkanımız Dr. Fatih Ebiçlioğlu’na, Yönetim Kurulu Üyelerimize  ve Dr. Baransel Atçı nezdinde Executive Partners ekibine bir kez daha gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu çalıştaya katılan sektörün değerli Temsilcilerine , STK Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Bakanlıklarımızın Temsilcilerine, Üniversite temsilcilerine, Teknopark Yöneticilerine, TİM Temsilcilerine, İTO Temsilcilerine yaptıkları katkılar için teşekkür ederiz.

2023  Bilişim, Yazılım ve Telekomünikasyon İhracat Stratejisi Çalıştayı tarihi bir nitelik taşıyor olup ülkemizin geleceğini yeniden kurguladığımız şu yıllarda katma değer üreten sektörlerin önünü açacak değerli stratejileri ortaya koyacaktır.

Bu vesile ile Hizmet Sektörüne yönelik bu çalışmaları başlatan ve liderlik yapan değerli Müsteşarımız Sayın İbrahim Şenel ve değerli ekibine ve Sayın Bakanımız Mustafa Elitaş’a sektörün her zaman yanında oldukları ve verdikleri gönülden destek için çok teşekkür ederim.

 

Bir Cevap Yazın

Required fields are marked *.