Selahattin Esim

Selahattin Esim

Türkiye’nin Bilişimde Bölgesel Üs Olması İçin Yol Haritası Belirleniyor

| 0 yorumlar

Halkbank-Turkishtime Ortak Akıl Toplantıları’na bu ay bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü konuk oldu. Dernek başkanları, Sektörün duayenleri ve önde gelen şirketlerin yöneticileri, toplantıda Türkiye’nin kalkınmak için gerçekleştirmek zorunda olduğu teknoloji devrimini tüm boyutlarıyla ele aldı. Yazılım üretiminin tümüyle özel sektöre devredilmesinden fiber altyapı yatırımlarına kadar pek çok önerinin tartışıldığı platformdan sadece sektörü değil, Türkiye ekonomisini yeni dijital döneme taşıyacak ana stratejinin 10 şartı çıktı.
TİM_Akademi

Benimde davet edildiğim bu toplantıda özellikle aşağıdaki konularda görüş bildirmeye çalıştım:

  • İstanbul’un yakın gelecekte İnovasyon Merkezi olma şansı
  • TET Bünyesinde oluşturduğumuz Smart Cluster konsepti
  • Kamunun Yazılım Projelerini özel sektöre devretmesi
  • Ekonomi Bakanlığı ile yürttüğümüz 2023 Hizmet İhracatı Strateji Çalıştayları
  • Akıllı Şehirlere odaklanmış ihracat
  • Dayanışmalı Rekabet (Coopetition)
  • Üçüncü ülkelerde Türk Yazılım sektörünün işbirliği yapma şansı
  • Kamu alımlarında projelerin ekonomik olarak  en uygun teklif şartının sektörde kaliteli ürün ve firmaları yok eden bir ekosistem oluşturduğu
  • Bankacılık sisteminin neredeyse paraya ihtiyacınız olmadığını kanıtladığınız takdirde kati teminata dayanan finansman sağlayan bir sisteme sahip olması
  • İnovasyon için toleransa dayalı bir ekosistemin oluşması gerekliliği

Aşağıdaki linkten bu çalışma toplantısının raporunda detayları okuyabilirsiniz. Toplantıyı yöneten Prof. Dr. Emre Alkin’e katkıları ve zevkle yaptığı moderatörlük için teşekkür ederim

HALKBANKASI BILISIM TOPLANTISI

Bir Cevap Yazın

Required fields are marked *.